PROJEKT OP PIK 

Název projektu: Záměna univerzálního nakladače Bobcat 743

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017808

Popis projektu: Projekt "Záměna univerzálního nakladače Bobcat 743" je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.